سه‌شنبه, 3 ارديبهشت 1398
عنوان : آغاز صدور سند خانه‌های بدون سند
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ 
ساعت : ۱۰:۱۸:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اهالی شهر کوهسار

جهت ثبت نام و دریافت سند مالکیت در شهرهای زیر ۲۵هزار نفری توسط بنیاد مسکن و اداره ثبت ،می توانند از مورخ ۹۷/۹/۶لغایت ۹۷/۱۱/۷از ساعت ۹ صبح الی ۱۴در روز های فرد با در دست داشتن مدارک ذیل :

۱-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

۲-اصل و کپی قولنامه مالکیت و قولنامه های قبلی ملک

به محل دفتر شورای شهر کوهسار مراجعه نمایند

روابط عمومی شهرداری کوهسار

 بازگشت                   
 
5.1.0.0
V5.1.0.0