چهارشنبه, 2 مرداد 1398
  • ساعت : ۹:۹:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
درسالروز حماسه نهم دی و همایش پیاده روی ادارات و مردم در روستای كردان
همایش پیاده روی ولایت باشرکت همه جانبه کارکنان ادارات

درسالروز حماسه نهم دی    

 طبق صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرکوهسار

 

همایش پیاده روی ولایت باشرکت همه جانبه کارکنان ادارات ومردم همیشه در صحنه شهر کوهسارو بخش چندار و اهالی روستای کردان ازمحل پایگاه بسیج شهید روستایی کردان آغاز وپس ازپیمودن چندکیلومتر تامیدان ولایت به پایان رسید ودرخاتمه به 9 تن ازشرکت کنندگان به قیدقرعه جوایزی اهداء گردید. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0