چهارشنبه, 7 فروردين 1398
عنوان : درسالروز حماسه نهم دی و همایش پیاده روی ادارات و مردم در روستای كردان
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
ساعت : ۹:۹:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

درسالروز حماسه نهم دی    

 طبق صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرکوهسار

 

همایش پیاده روی ولایت باشرکت همه جانبه کارکنان ادارات ومردم همیشه در صحنه شهر کوهسارو بخش چندار و اهالی روستای کردان ازمحل پایگاه بسیج شهید روستایی کردان آغاز وپس ازپیمودن چندکیلومتر تامیدان ولایت به پایان رسید ودرخاتمه به 9 تن ازشرکت کنندگان به قیدقرعه جوایزی اهداء گردید. بازگشت                   
 
5.1.0.0
V5.1.0.0