يکشنبه, 3 شهريور 1398
  • ساعت : ۷:۲۴:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ 
ضرورت آموزش های ترافیكی به دانش آموزان در مدارس ابتدایی و مهد كودك ها
معاون پلیس راه کمال شهر-قزوین با آموزش در مدارس ابتدایی کوهسار یکی از دلایل حوادث رانندگی برای کودکان و نوجوانان را نبود اطلاعات و مهارت های لازم آنان در مورد مقابله با حوادث یاد کرد و از اینرو گنجاندن آموزش های ایمنی ترافیک به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی مدارس، یکی از موثرترین راه های فراهم آوردن چنین دانشی برای دانش آموزان دانست و براین اساس، آموزش نکات مربوط به ترافیک، یکی از مهم ترین اولویت ها به شمار می آید.

ضرورت آموزش های ترافیکی به دانش آموزان در مدارس ابتدایی و مهد کودک ها

معاون پلیس راه کمال شهر-قزوین با آموزش در مدارس ابتدایی کوهسار یکی از دلایل حوادث رانندگی برای کودکان و نوجوانان را نبود اطلاعات و مهارت های لازم آنان در مورد مقابله با حوادث یاد کرد و از اینرو گنجاندن آموزش های ایمنی ترافیک به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی مدارس، یکی از موثرترین راه های فراهم آوردن چنین دانشی برای دانش آموزان دانست و براین اساس، آموزش نکات مربوط به ترافیک، یکی از مهم ترین اولویت ها به شمار می آید.

همچنین مسئول ترافیک و حمل و نقل شهرداری کوهسارگفت: تحقیقات نشان داده است که آموزش ترافیکی دانش آموزان در صورت همراه بودن با تمرین قوانین و مقررات آن، بسیار موثرتر واقع می شود که البته برای دستیابی به نتایج بهتر، این برنامه باید با انجام سایر امورمربوط به ایمنی ترافیک نظیر آموزش رانندگان، ساخت محل های ویژه رفت و آمد عابران پیاده و نظارت وکنترل ورعایت رفتارهای ایمن در رانندگی، مورد توجه قرار گیرد. آموزش های ترافیکی در برگیرنده برنامه ای است که به کودکان می آموزد تا کاربرانی با رفتارهای ایمن تر باشند.‏

سرهنگ امجدیان افزود:اعتقاد داریم آموزش در سنین پایین براساس نظریه استادان و روان شناسان به مثابه حکاکی برروی سنگ است و نیز آموزش باید دائمی باشد. درخصوص آموزش به کودکان هم باید گفت که به دلیل اینکه از ضمیری روشن و چشم و گوشی بینا وشنوا برخوردارند، مطلب را سریع تر می گیرند و در ذهن هایشان، ماندگاری همیشگی دارد. البته اگر خلاف آموزشی را ببینند، می تواند آنان را دچار تضاد کند. مثلا اگر به کودکان مان آموزش بدهیم که به هنگام رانندگی نباید با تلفن همراه صحبت کنند، چرا که موجب حواس پرتی می شود و تخلف است، اما بزرگترها در حال رانندگی با تلفن همراه صحبت کنند، این امر سبب می شود که کودکان هم نسبت به قوانین و مقررات رانندگی و ترافیک بی تفاوت و سهل انگار بار بیایند.‏ وی با تأکید بر این که باید نظم و انضباط ترافیکی و اجتماعی از 4 سالگی به کودکان آموزش داده شود،می افزاید: در آینده نزدیک با همکاری که با شهرداری کوهسار گروه های آموزشی در قالب تئاتر عروسکی به همراه افسر کارشناس درمهد کودک فرهنگسرای شهر حضور می یابند که ابتدا مطالب و موضوع های نظم و انضباط ترافیکی به زبان ساده توسط افسر کارشناس بیان می شود و سپس گروه های نمایش با توجه به جذابیت های بصری و همخوانی کودکان با شخصیت های عروسکی، مفاهیم ترافیکی را در سطح ذهنی آنان به نمایش درمی آورند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0