پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پیشینه تاریخی شهر


نگاهي به شهر نوپاي كوهسار و توانمنديهاي آن

مشكلات امروزي جوامع صنعتي وشهرنشيني نظير آلودگي هاي صوتي و زيست محيطي , ترافيك , كمبود فضاي سبز , معضلات اجتماعي , عاطفي ورواني موجب اقبال مردم به طبيعت و شهركهاي ييلاقي گرديده و شهرنشيني به مفهوم گذشته مي رود تاجايگاه خويش را از دست داده و روستاها رونق ازدست رفته خويش را باز يابند.

شهر نوپاي كوهسار شامل : روستاهاي قلعه سليماني , چندار , كردان , بانو صحرا , شنده و...
واقع در دامنه رشته كوه البرز در حد فاصل كلان شهركرج و شهرهاي هشتگرد قديم وجديد در ضلع شمالي اتوبان با زير ساختهاي طبيعي , موقعيت جغرافيايي و آب وهوائي مي رود تا بدليل قرارگيري در حاشيه بزرگراه تهران براي دوستداران طبيعت وآب و هواي پاك ولطيف مامن و آرامشگاه مناسبي باشد.
چشم اندازهاي طبيعي زيبا وكيفيت مطلوب سه عنصر آب , خاك و هوا در اين منطقه سرمايه هاي بسياري را به كوهسار جلب نموده وبا يك برنامه ريزي علمي واصولي ميتوان استراتژي راهبردي اين شهر نوپا را كه همانا حفظ طبيعت , توسعه فضاي سبز , ساماندهي مراكز جمعيتي , اشاعه معماري سنتي وتوسعه صنعت توريسم و گردشگري مي باشد با استفاده از تاكتيكهايي همچون تفوق وبرتري فضا بر بنا , توسعه و تقويت باغ شهر , تبديل ديوار به نرده و پرچين , توسعه پارك وفضاي سبز , درياچه هاي مصنوعي و احداث مراكز اقامتي وهتلها جامه عمل پوشانيد.
گذشته از عوامل طبيعي مطلوب وسرمايه هاي سرازير شده به سوي اين شهر , كوهسار به دليل موقعيت منحصربفرد خود در داشتن نيروي انساني ماهر , متخصص , سرمايه گذارو مضاف بر آن گروههاي مسافري كه از فشار و هجمه زندگي ماشيني پايتخت روزهايي از هفته رابه دامان طبيعت كوهسار پناه مي آورند كه با بهره گيري از قدرت , نفوذ , سرمايه , نظرات و ايده هاي چنين گروههايي بصورت علمي وبرنامه ريزي شده هم مي توان بدون شك كمك شاياني به رشد وتوسعه موزون و هدفدار كوهسار نمود تا بلكه
جمعيت سرريز ابر شهر تهران و كلانشهر كرج , مكان طبيعي وسنتي آرامي براي نفس كشيدن بيابند.


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0