پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 7 فروردين 1402
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي    
  موضوع و خلاصه پیام یا مشکل    
      
  نام    نام خانوادگي  
  تلفن    تلفن همراه  
  پست الکترونيک    آدرس  
        
  ارسال

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0