چهارشنبه, 23 آبان 1397
عنوان : اولین جلسه تیم نیازسنجی جهت استخراج نیازهای بهداشتی - سلامت منطقه با حضور رئیس محترم شورای اسلامی شهر كوهسار.
کد خبر : ۲۳۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ 
ساعت : ۱۰:۵۹:۵۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


تعداد بازدید : 315

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0